Liên hệ mua và thuê căn hộ cao cấp dự án The Vista quận 2

Liên hệ The Vista

Công Ty Liên Doanh TNHH CapitaLand-Vista (Thành phố Hồ Chí Minh)

Tầng 8, Tòa nhà The Vista

628C Xa lộ Hà Nội, phường An Phú

Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0906 765 092

Fax: (84-8) 3519 1063

Những yêu cầu và phản hồi của quí vị rất quan trọng đối với chúng tôi vì chúng tôi luôn muốn lắng nghe. 
Viết email cho chúng tôi qua địa chỉ batracnguyen@gmail.com