Nguồn gốc, ý nghĩa tên đất nước Hàn Quốc

Hàn Quốc, được gọi bằng tên chính thức là Đại Hàn Dân Quốc (대한민국/ Daehan Minguk) trong tiếng Hàn, và tên tiếng Anh là Republic of Korea. Đất nước này cũng thường được biết đến với các tên gọi cũ như Đại Hàn, Nam Hàn, hoặc Nam Triều Tiên.

Hàn Quốc là một nước nằm ở Đông Á, ở nửa phía nam của Bán đảo Triều Tiên và ở phía đông của châu Á.

Có nhiều người lý giải tên “Hàn Quốc” có nghĩa là “hàn” là “lạnh”, “quốc” là “quốc gia” tức nói Hàn Quốc là đất nước xứ lạnh.

Tuy nhiên, theo lịch sử thì lý giải này không chính xác.

Theo sử sách, vào khoảng thế kỷ IV trước công nguyên, ở trung nam của bán đảo Hàn đã xuất hiện ba nước nhỏ: Mã Hàn, Biền Hàn, Chấn Hàn, ba nước này được gọi là “Tam Hàn”.

Năm 1897, vào vương triều nhà Lý, Lý Hi (1852 – 1919) đã quyết định đổi quốc hiệu là “Đại Hàn Đế Quốc”, gọi tắt là “Đại Hàn” hay nước “Hàn”.

Nhưng vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, Thế Chiến II kết thúc, cũng là lúc chấm dứt sự cai trị của Đế quốc Nhật Bản lên bán đảo Triều Tiên, đất nước Triều Tiên bị chia cắt.

Năm 1948 miền Nam lấy tên chính phủ lâm thời đã chọn là 대한민국 /Dae-han Min-guk/ (tức “Đại Hàn Dân quốc”; tên tiếng Anh là Republic of Korea) để tự đặt cho mình.

Trong khi đó miền Bắc trở thành 조선 민주주의 인민공화국 /Jo-seon Min-ju-ju-ui In-min-gong-hwa-gug/ ( tức “Triều Tiên Dân chủ chủ nghĩa Nhân dân Cộng hòa quốc”; hay Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, tiếng Anh là Democratic People’s Republic of Korea).

Người phương Tây gọi Hàn Quốc là “Korea” được dịch từ Goryeo hay Koryo (고려) tức Vương Quốc Cao Ly hay Cao Câu Ly, có nghĩa là đất nước tươi đẹp ở phía Bắc. Ngày nay, North Korea (Bắc Hàn) dùng để chỉ Triều Tiên, còn South Korea (Nam Hàn) dùng để chỉ Hàn Quốc.

Theo tiếng Hán, “triều” nghĩa là hướng về, “tiên” có nghĩa là tươi sáng, tươi mới, buổi sáng tươi đẹp. Triều tiên có nghĩa là xứ sở bình minh tươi đẹp.

Bài viết Nguồn gốc, ý nghĩa tên đất nước Hàn Quốc được tổng hợp bởi canhothevista.org.

0919.620.880