Calf là gì

Calf có nghĩa là bắp chân, phiên âm /kæf/. Nó là phần cong ở phía sau của chân người, nằm giữa đầu gối và bàn chân, bao gồm một số cơ nhỏ được gắn kết vào đầu gối, mắt cá chân và thông qua các gân dài đến các ngón chân.

Calf có nghĩa là bắp chân, phiên âm /kæf/. Là phần cong dày ở phía sau của chân người giữa đầu gối và bàn chân trong cơ thể con người.

Các cơ bên trong bắp chân tương ứng với khoang sau của chân. Hai cơ lớn nhất trong khoang này được gọi chung là cơ bắp chân và gắn với gót chân qua gân Achilles.

Ngoài ra, Calf còn mang nghĩa là con bê, hoặc con non của nhiều loài động vật có vú lớn khác như voi và cá voi.

Một số từ vựng liên quan đến cơ thể người:

Artery /ˈɑː.tər.i/: Động mạch

Heart /hɑːt/: Tim

Intestines /ɪnˈtes.tɪns/: Ruột

Spinal cord /spaɪn kɔːd/: Dây thần kinh

Muscle /ˈmʌs.ļ/: Bắp thịt, cơ

Brain /breɪn/: Não

Sophagus /ɪˈsɒf.ə.gəs/: Thực quản

Lung /lʌŋ/: Phổi

Windpipe /ˈwɪnd.paɪp/: Khí quản

Liver /ˈlɪv.əʳ/: Gan

Throat /θrəʊt/: Họng, cuống họng

Kidney /ˈkɪd.ni/: Cật

Vein /veɪn/: Tĩnh mạch

Pancreas /ˈpæŋ.kri.əs/: Tụy, tuyến tụy

Stomach /ˈstʌm.ək/: Dạ dày

Mẫu câu tiếng Anh liên quan đến Calf:

They shaved the calf of my leg.

Họ cạo lông trên bắp chân tôi.

And right here, there’s one rends across my-my posterior calf.

Và ngay đây, có một vết xé ngang qua bắp chân sau.

Matthew is attracted to women with muscular calves.

Matthew bị thu hút bởi những người phụ nữ có bắp chân rắn chắc.

I always stretch my leg muscles before playing tennis.

Tôi luôn luôn vận động bắp chân trước khi đánh tenis.

This 32-year-old female was admitted, because of paralysis and pain in her right thigh.

Bệnh nhân nữ 32 tuổi được nhập viện bởi bị liệt và đau ở bắp chân phải.

The girl’s dress, her calves leads you through a corridor to a vast room of paintings.

Váy của cô gái, bắp chân cô ấy dẫn anh thông qua một hành lang vào một căn phòng rộng lớn với những bức tranh.

Each of us received a dirty sack to sleep on, and at night, rats gnawed the calves of our legs.

Mỗi người chúng tôi được phát cho một cái bao bẩn thỉu để ngủ, và ban đêm chuột gặm bắp chân chúng tôi.

Bài viết Calf là gì được tổng hợp bởi canhothevista.org.

0919.620.880