Hôm nay thế nào tiếng Hàn

Hôm nay thời tiết như thế nào” trong tiếng Hàn là “오늘 날씨가 어떻습니까.” Trong bài viết này của canhothevista.org, chúng ta sẽ học cách giao tiếp tiếng Hàn thông qua các câu hỏi đáp cơ bản và thông dụng về thời tiết.

Các câu giao tiếp tiếng Hàn cơ bản về thời tiết:

오늘은 날씨가 어때요?

Thời tiết hôm nay thế nào?

바깥 날씨가 어때요?

Bên ngoài trời ra sao?

내일 날씨가 어떨까요?

Thời tiết ngày mai sẽ thế nào nhỉ ?

오늘 일기 예보는 어떤가요?

Dự báo thời tiết hôm nay ra sao?

오늘은 날씨가 좋군요.

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

오늘은 날씨가 따뜻하군요.

Hôm nay trời ấm.

오늘은 좋은 날씨죠?

Hôm nay trời đẹp, phải không ?

따뜻하고 좋은 날씨죠?

Trời hôm nay nắng ấm đẹp, phải không ?

서늘하고 기분 좋은 날씨죠?

Một ngày đẹp trời mát mẻ, phải không ?

이런 날씨가 계속되면 좋겠는데요.

Tôi hi vọng là trời cứ như thế này.

이런 날씨가 며칠간 계속되면 좋겠네요.

Tôi mong thời tiết này có thể kéo dài trong vài hôm.

아주 좋은 날씨야!

Thật là một ngày đẹp trời!

오늘은 날이 흐릴 것 같군요.

Hôm nay trời có vẻ khó đoán.

요즈음 날씨는 예측할 수가 없군요.

Những ngày qua thời tiết thật khó dự báo.

지독한 날씨죠?

Thời tiết xấu thật, phải không?

이런 날씨는 이제 지겨워요.

Tôi chán thời tiết này quá!

개었으면 좋겠네요.

Tôi hy vọng trời sẽ lại trong.

Bài viết hôm nay thế nào tiếng Hàn được tổng hợp bởi canhothevista.org.

0919.620.880