Đường cao tốc tiếng Nhật là gì

Kousokudouro (高速道路) là từ tiếng Nhật để chỉ đường cao tốc. Đây là loại đường dành riêng cho xe ô tô và một số loại xe chuyên dùng, được quản lý theo luật lệ của giao thông đường bộ.

Đường cao tốc tiếng Nhật là kousokudouro (高速道路).

Đường cao tốc là đường dành cho xe cơ giới, có dải phân cách chia đường cho xe chạy hai chiều riêng biệt và không giao nhau với một hoặc nhiều đường khác.

Một số câu ví dụ về từ kousokudouro (高速道路).

彼は高速道路をドライブ楽しかった。

Kare wa kousokudouro o doraibu tanoshikatta.

SGV, đường cao tốc tiếng Nhật là gì.Anh ấy cảm thấy rất thú vị khi lái xe trên đường cao tốc.

彼は高速道路で安定した速度を維持しました。

Kare wa kōzokudōro de antei shita sokudo o iji shimashita.

Anh ấy đã duy trì tốc độ ổn định trên đường cao tốc.

Từ vựng tiếng Nhật chủ đề giao thông:

Michi (道): Đường.

Tetsudou (鉄道): Đường sắt.

Rikuro (陸路): Đường bộ .

Suiun (水運): Đường thủy.

Koukuuro (航空路): Đường bay.

Tsuukoudome (通行止め): Đường cấm.

Itsupoutsuukou (一方通行): Đường một chiều.

Mawarimichi (回り道): Đường vòng.

Machigado (街角): Góc phố.

Shingou (信号): Đèn giao thông.

Hyoushiki (標識): Biển báo.

Kousaten (交差点): Ngã tư.

Jyuutai (渋滞): Tắc đường.

Bài viết đường cao tốc tiếng Nhật là gì được tổng hợp bởi Canhothevista.org.

0919.620.880