Cách nhắn tin xin nghỉ việc bằng tiếng Nhật

Đây là cách nhắn tin xin nghỉ làm bằng tiếng Nhật cho hai trường hợp: xin nghỉ phép và xin thôi việc. Dưới đây là một số mẫu tin nhắn xin nghỉ việc bằng tiếng Nhật.

Cách nhắn tin xin nghỉ việc bằng tiếng Nhật dành cho những trường hợp nghỉ ốm, có việc quan trọng đột xuất không thể báo trước bằng văn bản.

明日会社を休みたい。

Ashita kaisha o yasumitai. Tôi muốn nghỉ làm ngày mai.

すみませんが、きょうは。。。がいたいですので、お休みをいただけませんか.

Xin lỗi, hôm nay tôi bị đau… Có thể cho tôi nghỉ được không?

社長、すみませんが、不良体調ですので、お休みをいただけませんか.

Xin lỗi giám đốc nhưng hôm nay sức khỏe của tôi không tốt, có thể cho tôi nghỉ được không?Cách nhắn tin xin nghỉ việc bằng tiếng Nhật

病気で二日休ませていただきたい.

Byōki de futsuka yasuma sete itadakitai.

Tôi muốn xin nghỉ bệnh (ốm) 2 ngày.

医者に診てもらいたいので一日休ませていただきたい。

Isha ni mite moraitainode ichijitsu yasuma sete itadakitai.

Tôi muốn nghỉ một ngày để đi bác sĩ, đi khám bệnh.

明日病気で休ませたいと思う。

Ashita byōki de yasuma setai to omou.

Tôi nghĩ rằng, ngày mai tôi sẽ xin nghỉ bệnh.

病院に行くため、午後から休みを取らせたい。

Byōin ni iku tame, gogo kara yasumi o tora setai.

Tôi xin nghỉ buổi chiều để đi đến bệnh viện.

金曜日、一日休ませていただけませんか。

Kin yōbi, ichijitsu yasuma sete itadakemasen ka.

Thứ sáu này tôi xin nghỉ một ngày được không?

妻が子供を産むので、三日休ませていただきたいです。

Tsuma ga kodomo o umunode, mikka yasuma sete itadakitaidesu.

Tôi muốn xin nghỉ 3 ngày vì vợ tôi sắp sinh.

Bài viết cách nhắn tin xin nghỉ việc bằng tiếng Nhật được tổng hợp bởi canhothevista.org.

0919.620.880