Tôi yêu Nhật Bản tiếng Nhật là gì

Tôi yêu Nhật Bản rất nhiều trong tiếng Nhật là “Watashi wa Nihon ga totemo suki desu” (私は日本がとても好きです). Tình yêu là một cảm xúc mạnh mẽ, đặc trưng bởi sự hấp dẫn và mong muốn sâu sắc muốn kết nối. Dưới đây là một số mẫu câu tiếng Nhật thể hiện tình yêu với Nhật Bản.

Tôi yêu Nhật Bản tiếng Nhật là Nihon ga daisukidesu (日本が大好きです). Là câu nói đơn giản nhất khi muốn thể hiện tình yêu Nhật Bản bằng tiếng Nhật.

Một số mẫu câu tiếng Nhật thể hiện tình yêu đối với Nhật Bản.

日本は住む価値のある国です.

Nihon wa sumu kachinoaru-kokudesu.

Nhật Bản là một đất nước đáng sống.

日本人はとても優しい.

Nihonjin wa totemo yasashi desu.

Người Nhật Bản thật tốt bụng.

日本語は難しいですが面白いです.

Nihongo wa muzukashīkedo omoshiroi.Tôi yêu Nhật Bản tiếng Nhật là gì

Tiếng Nhật khó nhưng rất thú vị.

日本の秋は驚くほど美しいです。

Nihon no aki wa odoroku hodo utsukushīdesu.

Mùa thu Nhật Bản đẹp tuyệt vời.

憎しみにはすべての理由がありますが、愛は不合理です.

Nikushimi ni wa subete no riyū ga arimasuga, ai wa fugōridesu.

Ghét cái gì đó thì cần lý do nhưng yêu cái gì đó thì không.

愛とは、ごめんなさいと言う必要がないことを意味します.

Ai to wa, gomen’nasai to iu hitsuyō ga nai koto o imi shimasu.

Tình yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói rất tiếc.

愛はあなたが成長させなければならない花です.

Ai wa anata ga seichō sa senakereba naranai hanadesu.

Tình yêu là một bông hoa và bạn phải để cho nó lớn dần.

Bài viết tôi yêu Nhật Bản tiếng Nhật là gì được tổng hợp bởi canhothevista.org.

0913.756.339