Have a party nghĩa là gì

“Have a party” có nghĩa là tổ chức một buổi tiệc hoặc sự kiện để gặp gỡ, giải trí với đối tác, đồng nghiệp hoặc bạn bè. Dưới đây là một số từ vựng và cấu trúc câu tiếng Anh thường được sử dụng khi nói về một buổi tiệc.

Have a party nghĩa là có một bữa tiệc hay sự kiện được tổ chức với mục đích giao lưu, giải trí với những đối tác, đồng nghiệp hoặc bạn bè.

Một số từ vựng tiếng Anh nói về một bữa tiệc:

Invitation /,invi’tei∫n/: Giấy mời.

Have a party nghĩa là gì, SGVCake /keik/: Bánh ngọt.

Bouquet /’bukei/: Bó hoa.

Decoration /,dekə’rei∫n/: Đồ trang trí.

Balloon /bə’lu:n/: Bóng bay.

Cookie /’kuki/: Bánh quy.

Gift /gift/: Quà.

Candy /’kændi/: Kẹo.

Ribbon /’ribən/: Ruy băng.

Sparkler /’spɑ:klə/: Pháo sáng.

Candle /’kændl/: Nến.

Một số mẫu câu tiếng Anh nói về một bữa tiệc:

Do you like this kind of party?

Bạn có thích bữa tiệc này không?

I hope you enjoy the party.

Tôi hi vọng bạn thích bữa tiệc này.

Today, the party is very crowded.

Buổi tiệc hôm nay rất đông người.

Thank you for inviting me.

Cảm ơn vì đã mời tôi.

We had a lot of fun at his party.

Chúng tôi đã rất vui vẻ ở bữa tiệc của anh ấy.

I’ll surely remember you and your invitation to him.

Tôi chắc chắn sẽ nhớ chuyển lời mời của bạn đến anh ấy.

Bài viết have a party nghĩa là gì được tổng hợp bởi canhothevista.org.

0919.620.880