Nghiêm trọng tiếng Nhật là gì?

Nghiêm trọng, hay còn gọi là 深刻 (shinkoku), ám chỉ mức độ nghiêm trọng của tình hình, đặc biệt là khi nó rơi vào tình trạng xấu, đầy nguy hiểm và có nguy cơ gây ra những hậu quả tai hại đáng kể.

Nghiêm trọng dịch sang tiếng Nhật là 深刻 (Shinkoku).

Ví dụ về từ nghiêm trọng:

あまり深刻に考え過ぎないようにして下さい。

Amari shinkoku ni kangae-sugi nai yō ni shite kudasai.

(Đừng suy nghĩ nghiêm trọng hoá vấn đề lên như vậy).

深刻な環境問題の一つに、酸性雨があげられる。

Shinkokuna kankyōmondai no hitotsu ni, sansei ame ga age rareru.

(Một trong những vấn đề môi trường nghiêm trọng là mưa axit).

この国の社会的分裂はますます深刻になっている。

Kono kuni no shakai-teki bunretsu wa masumasu shinkoku ni natte iru.

(Sự phân chia xã hội của đất nước này đang càng ngày càng trởn nên nghiêm trọng).

猛暑続きで水不足が深刻になった。

Mōsho tsudzuki de mizubusoku ga shinkoku ni natta.

(Nắng nóng kéo dài liên tục khiến cho tình trạng thiếu nước trở nên nghiêm trọng).

状況は放置できないほど深刻だ。

Jōkyō wa hōchi dekinai hodo shinkokuda.

(Tình trạng nghiêm trọng đến mức không thể bỏ qua).

Bài viết nghiêm trọng tiếng Nhật là gì được soạn bởi canhothevista.org.

0913.756.339